28 Nov

Kwantitatief Analist

Je verricht wetenschappelijk onderzoek, veelal vanuit een kwantitatieve invalshoek, maar je hebt ook voldoende oog en interesse voor de kwalitatieve aspecten die het werk met zich mee brengt. De werkzaamheden zullen voornamelijk liggen op het gebied van het militair optreden, met een focus op interoperabiliteitsvraagstukken, in het bijzonder Tactische Data Links (TDL). Je zult bezig zijn met het, via simulaties/ modellering, testen van huidige nieuwe concepten en technische oplossingen en het komen tot innovatieve oplossingsrichtingen rondom de te verwachten datastromen binnen toekomstige militaire operaties.

Als Kwantitatief Analist vervul je een inhoudelijke rol bij het uitvoeren van onderzoek naar vraagstukken die spelen binnen defensie, met specifieke aandacht voor interoperabiliteitsvraagstukken. Op basis van je kennis en ervaring ben je in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar toepassingsmogelijkheden binnen het militaire domein. 

De vacature betreft een zogenaamde vertrouwensfunctie, kandidaten moeten daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Daarnaast vormt een veiligheidsonderzoek, uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), onderdeel van de selectieprocedure, dit onderzoek vereist dat men beschikt over de Nederlandse nationaliteit.


Opleidingsniveau: MSc

Afstudeerrichting: Lucht en Ruimtevaart, Technische Informatica, Natuurkunde, Wiskunde, Astronomy

Locatie: Den Haag

Opdracht: Fulltime

  Apply for this job